YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Kommentarer

• Startsida för släktträd »

Uppdaterad 2008-03-25

Uppdaterad 2008-04-08

Uppdaterad 2008-05-06

Uppdaterad 2008-05-18

Uppdaterad 2008-11-06

Uppdaterad 2008-11-14

Uppdaterad 2009-02-23

Uppdaterad 2009-05-17

Sidoträffar                        

website-hit-counters.com
Provided by website-hit-counters.com site.

Välkommen till släkterna Walters, Kjellman, Gyllenållon m.fl. från nu ända till Jöns Skytte på 1300-talet

Förord

Undertecknad har länge varit intresserad av släktens historia. Min far, Tage Walters lät någon gång under 1940-1950-talet en släktforskare göra en utredning , som utmynnade i en inbunden blå bok med titeln "Släkterna Walters, Kjellman och Gyllenållon" eller något liknande. Tyvärr visade det sig i slutet av hans liv att han hade lånat ut boken och inte mindes till vem. Han var då över 80 år gammal. Det kändes naturligtvis tråkigt, eftersom arbetet var ganska detaljerat med bouppteckningar och annat. Släktboken har återfunnits. Se nedan!

Jag sökte för ett antal år sedan på mitt eget namn på Internet och fann då av en slump att Andreas Kjellman, som jag aldrig träffat, hade lagt ned ett avsevärt arbete på att kartlägga framförallt släkten Kjellman bakåt i tiden, men även släkten Walters, eftersom de hänger ihop. Jag har utnyttjat hans såväl som andra forskares resultat för att ställa samman ett eget släktträd och komplettera den Kjellmanska forskningen.

Detta är en första version av databasen och materialet avser jag att bekräfta genom besök i kyrkböcker och liknande. Kompletteringar/ändringar kan därför komma till i framtiden.

Björn Walters i januari 2008.

Släktboken

Under februari 2008 dök boken upp. Min bror Bruno hade hittat den i en papperskartong på sin vind. Jag har nu skannat in den och den kommer att publiceras inom kort.

Björn Walters i februari 2008.

Välj någon av följande länkar!

Släktträdet  (uppdaterat 2009-02-23)      Släktboken  (publicerad 2008-03-02)

Kommentarer mottages tacksamt på e-postadressen bw@bwalters.se

_______________________________________________________________________

Uppdateringar och källor

2008-03-25: Släktboken och implementering på släktträdet (Anderssonsläkten)

2008-04-08: Kompletteringar från Internet och diverse forskare

2008-05-06--18: D:o samt nya medlemmar i släkten, direkt och indirekt

2008-11-06: Komplettering med Hultgrensläkten (genom Torbjörn Gustavsson)

2008-11-14: Justering av Bonneviersläkten (genom Ove Tegnér)

2009-02-23: Foton på Carl Wilhelm Kjellman m. familj

2009-05-17: Diverse släktfoton

2010-09-03: Sidoträffar

 

 

 

 

 


Ätten Gyllenållons vapen på Riddarhuset