Personregister   - B C - G H - K L - S T - Å      Efternamnsregister    Ortsregister


Nilsdotter, Karin ()  Ansedel
Ulfsax, Jöns Pedersson (-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
, Abjörn ()  Ansedel
, Brita (-(...))  Ansedel
, Karin (1664?-1735)  Ansedel
, Katarina ((...)-1657)  Ansedel
, Maria (-1569)  Ansedel
, Nils ()
, Sven ((...)-)  Ansedel
?, ? ()  Ansedel
?, ? ()  Ansedel
?, ? ()  Ansedel
?, ? ()  Ansedel
?, ? ()  Ansedel
?, ? ()  Ansedel
?, ? ()  Ansedel
?, ? ()  Ansedel
?, ? ()  Ansedel
?, Karen (1597?-(...))  Ansedel
?, Katarina (1620?-1657)  Ansedel
Abjörnsson Sparre, Bengt ()  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Allard, Carl Gustaf (1804-1843)  Ansedel
Allard, Carl Wilhelm (1833-)  Ansedel  Ansedel
Allard, Daniel (1786-1815)  Ansedel  Ansedel
Allard, Fredrik (1841-1848)  Ansedel  Ansedel
Allard, Gabriel (1779-(...))  Ansedel  Ansedel
Allard, Greta Lisa (1783-)  Ansedel  Ansedel
Allard, Gustaf Adolf (1844-)
Allard, Gustaf Adolf (1844-)  Ansedel  Ansedel
Allard, Jan Henrik (1777-)  Ansedel  Ansedel
Allard, Johan Ludvig. (1835-(...))  Ansedel  Ansedel
Allard, Johannes (1792-)  Ansedel  Ansedel
Allard, Karl Peter (1775-)  Ansedel  Ansedel
Allard, Maja Katarina "Kajsa" (1788-1876)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Allard, Maria 'Karin' Elisabeth (1814-1896)  Ansedel
Allard, Matilda (1838-)  Ansedel  Ansedel
Allard, Peter (1753-1827)  Ansedel
Andersdotter, Anna ((...)-1806)  Ansedel
Andersdotter, Barbro ((...)-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Andersdotter, Caisa ()  Ansedel
Andersdotter, Christina Catarina (1798-)  Ansedel  Ansedel
Andersdotter, Ingrid (1703-1767)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Andersdotter, Johanna Sofia (1843-)  Ansedel  Ansedel
Andersdotter, Lovisa (1811-)  Ansedel
Andersdotter, Stina Lotta (1839-)  Ansedel  Ansedel
Andersson, Anders Gustav (1810-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Andersson, Anders (1785-)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Andersson, Anders Petter (1845-(...))  Ansedel  Ansedel
Andersson, Carl Johan (1846-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Andersson, Carl Walter (1873-1919)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Andersson, David (1878-)  Ansedel  Ansedel
Andersson, Eric (1793-)  Ansedel  Ansedel
Andersson, Johan ()  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Andersson, Lilly Maria (1882-)  Ansedel  Ansedel
Andersson, Måns (1687-1773)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Andersson, Olof (1699-)  Ansedel  Ansedel
Anrep, Dorotea ()  Ansedel  Ansedel
Anrep, Gustav ()
Arvidsdotter (Drake av Intorp), Christina ((...)-(...))  Ansedel  Ansedel
Arvidsdotter (Drake av Intorp), Märta ((...)-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Arvidsdotter (Kåse ää), Märta ()  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Arvidsdotter [Drake af Intorp], Estrid ((...)-)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Arvidsdotter, Anna (1600-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Arvidsdotter, Brita ()  Ansedel  Ansedel
Arvidsdotter, Carin ()  Ansedel  Ansedel
Arvidsdotter, Dardi ()  Ansedel  Ansedel
Arvidsson (Stenbock yä), Olof (-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Arvidsson Drake av Intorp, Knut ((...)-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Arvidsson, Nils (-1611)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
av Brandenburg, Maria Eleonora ()  Ansedel
av Holstein-Gottorp, Kristina ()  Ansedel
av Pfalz, Maria ()  Ansedel
av Sachsen, Fredrik August (August den starke av Polen) ()  Ansedel
av Sachsen-Lauenburg, Katarina ()  Ansedel
Bengtsdotter [Sparre över blad], Kerstin (-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Bengtsdotter [Vinstorpaätten] (- 1484), Ingrid (-(...))  Ansedel
Bengtsson Sparre, Jöns ((...)-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Berglund, Mattias ()  Ansedel
Bergman, ()  Ansedel
Bergström, Anders Petter ()  Ansedel
Bergström, Birgit ()  Ansedel
Bergström, Ida Cristina (1847-)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Björling, Augusta Kristina (1842-)  Ansedel
Björnram, Andreas Laurentius ((...)-1591)  Ansedel
Bonnevier Gilliusdotter, Anna (1671-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Gilliusdotter, Anna Maria (1665-1667)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Gilliusdotter, Annika (1662-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Gilliusdotter, Dotter (-1658)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Gilliusdotter, Helena ((...)-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Gilliusdotter, Margareta (1668-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Gilliusdotter, Maria ((...)-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Gilliusson, Henrik ((...)-1736)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Henriksdotter, Anna ((...)-(...))  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Henriksdotter, Kerstin (1699-1701)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Henriksdotter, Maria ((...)-1789)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Henriksson, Gillius (1693-1762)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Henriksson, Gillius. (1617?-1694)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Henriksson, Henrik ((...)-1693)  Ansedel  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Henriksson, Henrik (1695-(...))  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Henriksson, Henrik (1704-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Henriksson, Kristoffer ((...)-(...))  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Henriksson, Lorens ((...)-(...))  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Henriksson, Mårten (1691-(...))  Ansedel  Ansedel
Bonnevier Henriksson, Peter (1707-(...))  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Adolf Vilhelm (1826-(...))  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Adolph Teodor (1860-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Amalia Gustafva ((...)-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Anders (1780-1843)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Anders Gustav (1817-1900)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Anna Sofia (1824-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Brita Lotta (1782-1812)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Carolina Vilhelmina ((...)-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Elias (1752-1820)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Emelia (1857-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Emma Lovisa ((...)-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Gabriel (1820-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Gillius (?-)  Ansedel
Bonnevier, Greta Lisa (1809-1840)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Gustava (1834-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Henrik "Henri" ((...)-1682)  Ansedel  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Henrik (1745-1806)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Hilda Ulrica ((...)-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Johan (Johannes) (1779-1839)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Johan (1711-1772)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Johan (1754-1807)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Johan Henrik (1805-1877)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Johanna Sofia (1849-1929)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Johannes (1812-1814)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Johannes (1815-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Karl (1749-(...))  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Karl Johan (1854-(...))  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Karl Peter (1807-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Karl Petter (1811-1899)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Karolina (1822-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Klara Lovisa (1829-)  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Lorens ((...)-(...))  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Mathilda Charlotta (1839-(...))  Ansedel  Ansedel
Bonnevier, Ulrika (1786-)  Ansedel  Ansedel
Brahe av Visingsborg, Pär d.ä. ((...)-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Brahe till Rydboholm, Joakim Persson (-(...))  Ansedel
Brahe, Abraham (1569-1630)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Brahe, Anna (1562-(...))  Ansedel  Ansedel
Brahe, Beata Margareta (1583-1645)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Brahe, Catharina (1556-1596)  Ansedel  Ansedel
Brahe, Cecilia ((...)-(...))  Ansedel  Ansedel
Brahe, Ebba (1555-1635)  Ansedel  Ansedel
Brahe, Ebba (1596-1674)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Brahe, Erik (1552-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Brahe, Gustaf (1558-1615)  Ansedel  Ansedel
Brahe, Joakim (1550-1567)  Ansedel  Ansedel
Brahe, Johan (1566-1566)  Ansedel  Ansedel
Brahe, Magnus (1564-(...))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Brahe, Margareta ((...)-(...))  Ansedel  Ansedel
Brahe, Margareta (1559-1638)  Ansedel  Ansedel
Brahe, Per dy (1602-)  Ansedel  Ansedel
Brahe, Sigrid (1568-1617)  Ansedel  Ansedel
Braunschweig, Ernst ()  Ansedel
Bruzeaus, Johannes ()  Ansedel
Bäcklund, Fredrika (1975-)  Ansedel

Personregister   - B C - G H - K L - S T - Å      Efternamnsregister    Ortsregister